Manjinska prava u svetlu početka pristupnih pregovora sa EU

Okrugli sto u Beogradu održan tokom janura 2014. godine, svega nedelju dana od početka direktnih pregovora Srbije i Evropske unije, predstavljao je izuzetnu priliku da se na vrlo konkretan i direktan način razgovara o promenama koje standardi i principi Evropske unije donose u zaštitu manjinskih prava u Srbiji, kao i o planovima međunarodnih i domaćih institucija da pitanje manjinskih prava zastupaju tokom i paralelno sa pregovorima o pridruživanju Srbije.

Pored članova programskog odbora projekta Minority News i predstavnika Nacionalnih saveta nacionalnih manjina, okruglom stolu su prisustvovali predstavnici Kancelarije za evropske integracije, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, predstavnici Evropske komisije, misije OEBS u Srbiji, mnogobrojni predstavnici ambasada i predstavnici medija.


Kao primer posledice diskriminacije pri zapošljavanju narodni poslanik, Riza Halimi je naveo “da mladi ljudi pre pronađu posao na nerazvijenom Kosovu nego u razvijenijoj Srbiji ili odlaze u evropske države gde traže politički azil.”

Pedsednik Nacionalnog Saveta albanske nacionalne manjine, Galip Beqiri je naglasio “da ima nešto uspeha što se tiče obrazovanja, ali da je nedovoljno. Kao ilustrativan primer Bećiri je navio da je trenutno od 350 potrebnih udžbenika na albanskom jeziku u upotrebi samo jedan i da će problem udžbenika, ako se bude rešavao ovom dinamikom, rešiti tek za 12 godina.”

“Kada se u pitanju manjinska prava i proces pristupanja Evropskoj uniji mislim da je proces pritupanja važniji za poëtovanje prava manjina nego samo članstvo” naglasio je Zoran Panović, glavni odgovorni urednik lista Danas.