Predsednik Bećiri sastao sa predsednikom Nacionalnog saveta Mađara Korhec

Delegacija predvodjena predsednikom Nacionalnog saveta Albanaca , Galip Bećiri bili o radnoj poseti Nacionalnog saveta Mađara, gde je dočekao njen predsednik Tomas Korhec u Subotici .
Tokom posete koja je predviđana i sa projektom finansiran od strane Engleske ambasade , pored teme o političkoj situaciji i položaju nacionalnih manjina , sa posebnim akcentom razgovorili na sprovođenju Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina u Srbiji , kao i hitne potrebe za zagovaranje pored novog republičkog parlamenta .
Ova poseta je takođe usmerena na međusobnu razmenu iskustava ovih institucija u odnosu na pristup institucijama i republičke uprave.
Na ovom sastanku izrazili spremnost za intenzivniju saradnju da reši probleme u obrazovanju, kulturi , obaveštavanju i službenoj upotrebi jezika i pisma ističući da je implementacija zakona o nacionalnim savetima je od suštinskog značaja da se poštuju prava nacionalnih manjina.