Përfaqësuesit e KKSH dhe Deputeti Halimi në 12 vjetor të OSBE-së në Beograd

  • Një takim të vacant përshëndetës ambasadori I ri I OSBE-së, Peter Burkhart, pati me deputetin Halimi, Kryetarin e KKSH-së Beqirin dhe kryeredaktorin e Revistës Nacionali – Baki Rexhepin.
  • Për dymbëdhjetë vite me radh OSBE, ka dhënë një kontribut jashtëzakonisht të madh në përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në Luginën e Preshevës, ndërkohë që qasja për demokratizim të Serbisë nuk ka munguar. Projekti i Policisë Multietnike, ai i Medieve dhe projektet tjera në përmirësimin e infrastrukturës ligjore në Serbi, për sa i përket reformave për të drejtat e minoriteteve kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë pjesë e angazhimeve ët përditshme të Misionit të OSBE-së.
  • Bashkëpunimi i faktorit politik dhe institucional të shqiptarëve të Luginës dhe përfaqësuesve të Misionit të OSBE-së,  ka qenë gjithnjë në nivel dhe shumë miqësorë.


  • Gjatë mbrëmjes përfaqësuesit e KKSh-së dhe deputeti Halimi, realizuan një varg takimesh me diplomat dhe zyrtar të lartë të cilët janë faktor relevant për përmirësimin e gjendjes së shqiptarëve në Luginën e Preshevës.