Sastanak predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava i predstavnika Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine

Dana 30. oktobra 2013. godine, održana je druga u nizu planiranih poseta predstavnika Kancelarije za ljudska i manjinska prava nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Predstavnici Kancelarije sastali su se u Bujanovcu sa predstavnicima Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine.

Ispred Kancelarije za ljudska i manjinska prava sastanku su prisustvovali Gordana Govedarica, samostalni savetnik u Odseku za unapređenje prava nacionalnih manjina i Vlado Radulović, savetnik u Odseku, a ispred Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine Ismail Pajaziti, predsednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma, Arbnora Ahmeti, sekretar Saveta i Kujtim Ismaili, savetnik zadužen za pravna pitanja.

Predstavnici Saveta predstavili su aktivnosti Saveta u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, i ukazali na neke od problema u ostvarivanju nadležnosti koje Savet ima u ovim oblastima.

Zaposleni u Kancelariji za ljudska i manjinska prava su se zahvalili Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine na prijemu i prezentovanim informacijama na osnovu kojih će Kancelarija moći da planira i usmerava svoje aktivnosti za naredni period.