PREDSJEDNIK ALBANSKOG NACIONALNOG SAVETA ZBOG ODLUKE USTANOG SUDA TRAŽI HITNU SJEDNICU KOORDINACIJE NACIONALNIH SAVJETA I PRIJEM KOD DIREKTORKE KANCELARIJE ZA LJUDSKA I MANJINSKA PRAVA

Predsednik Albanskog Nacionalnog Saveta, Galip Bećiri uputio je pismo predsedniku Koordinacije Nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predsedniku Bugarskog nacionalnog saveta Zoranu Petrovu i direktorki Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzani Paunović u kome izražava nezadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda kojom su osporene pojedine odredbe nacionalnih savjeta nacionalnih manjina i traži hitno zakazivanje sjednice Koordinacije nacionalnih saveta i hitan prijem kod direktorke Kancelarije Suzane Paunović. U pismu se, navodi između ostalog da:

„Ustavni sud je proglasio protivustavnim neke odredbe tih članova. Neke od ukinutih odredbi su jemčile kolektivna prava nacionalnih manjina koja je Nacionalni savet albanske nacionalne manjine u proteklim godinama zakonito uživao i koristio, tojest sa Odlukom Ustavnog suda smenjen je ustavom garantovani dostignuti nivo manjinskih prava, ukinuta su stečena kolektivna prava Albanaca u Srbiji.

Nacionalni savet albanske nacionalne manjine izražava nezadovoljstvo zbog odluke Ustavnog suda Srbije koji je osporio zakonske odredbe koje se odnose na prenos osnivačkih prava nad obrazovno-vaspitnim ustanovama u kojima se nastava izvodi iključivo na jeziku nacionalnih manjina, ustanovama kulture čija je osnovna delatnost očuvanje i razvijanje kulture nacionalne manjine te ustanovama koje obavljaju javno informisanje isključivo na manjinskom jeziku.

Ustavni sud je ovim postupkom učinio da se manjinski narodi u centralnoj Srbiji, a posebno Albanci, dodatno dovode u nejednak položaj i izlažu daljnoj institucionalnoj diskriminaciji u odnosu na manjinske nacionalne zajednice u Vojvodini jer je Sud posebno naglasio da se utvrđivanjem neustavnosti navedene odredbe ne dovodi u pitanje do sada izvršen prenos osnivačkih prava na pojedinim javnim glasilima, obrazovno-vaspitnim ustanovama i institucijama kulture.

Sa novo nastalom situacijom, prinuđeni smo da obavestimo i sve međunarodne relevnatne institucije, jer smatramo da pitanje ljudskih i manjinskih prava nije samo pitanje unutrašnjeg uređenja države nego međunarodne usaglašene standarde ljudskih i manjinskih prava“ kaže u dopisu potpisan od predsednika Albanskog nacionalnog saveta, Galip Beqiri.

  Služba Albanskog nacionalnog saveta