FARUSH ISLAMI – Kryetar

Profesioni: Jurist
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

AGIM FAZLIU – Nënkryetar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

HIDAJETE HISENI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

HASAN MUSTAFA – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

AGIM YMERI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

AGON OSMANI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

RAGMI MUSTAFA – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

AMET HYSENI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

RUHAN SALIHU – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Medvegjë
------------------------------------------------------------------------

FATON AGUSHI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

SAMIR HASANI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

RAMADAN SABEDINI – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

AMIR HEBIBI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Bujanoc