GALIP BEQIRI – Kryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc


MENTOR NUHIU – Nënkryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Presheve

FAIK JASHARI – Nënkryetar

Profesioni: Pedagog
Vendi: Bujanoc


FEMI BEJIQI – Nënkryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Medvegjë


ABDURRAHMAN ZULFIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Presheve

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

NEHAT ALIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

XHEMILE HASANI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

HIDAJETE HISENI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

FITNETE GASHI – Anëtar

Profesioni: Arsimtare
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

RESHAT IMERI – Anëtar

Profesioni: Mjek
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

BESA SAHITI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

ISMET ABAZI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

AVNI SELIMI – Anëtar

Profesioni: Inxhinier i bujqësisë
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

EFRAIM HAJDARI – Anëtar

Profesioni: Ekonomist
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

FETIJE HALILI – Anëtar

Profesioni: Amvise
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

JETON NEXHIPI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

ARMEND BEQIRI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

SABIT SULEJMANI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

SEFER JAHIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

ISMAIL HAJDINI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Medvegjë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

ARTA OSMANI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

VALBONA ISMAILI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

BUSHAT SAQIPI – Anëtar

Profesioni: Inxhinier
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

JAKUP XHELILI – Anëtar

Profesioni: Tregtar
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

RAMI ZULFIU – Anëtar

Profesioni: Inxhinier
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

JANUZ FETAHU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Medvegjë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

ZEJNEPE LEKA – Anëtar

Profesioni: Instruktore
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

AGIM KAMBERI – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar