ABDURRAHIM MURATI – Kryetar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc

------------------------------------------------------------------------

AGRON BORIÇI – Nënkryetar

Profesioni: Regjisor
Vendi: Preshevë

------------------------------------------------------------------------

ALBIN SADIKU – Anëtar

Profesioni: Mr. i Artit Muzikor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

ARTON IBISHI – Anëtar

Profesioni: Aktor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

KADUSHE NUHIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

BEGZAD AVDULLAHU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

AVNI ZAHIRI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

GJELBRIM EMINI – Anëtar

Profesioni: Aktor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

NAIM SALIHU – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

SHABAN ALIU – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

ENIS ABAZI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

MIRDITA FERATI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Medvegjë
------------------------------------------------------------------------

MINIRE LUTFIU – Anëtar

Profesioni: Ekonomiste
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

GËZIM GASHI – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc