ZEJNI FEJZULLAHU – Kryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

QENAN HETEMI – Nënkryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

FEMI GJYMSHITI – Anëtar

Profesioni: Pedagog
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

MUHARREM JAKUPI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

SEJDI BILALLI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

SINAVERE SHAQIRI – Anëtar

Profesioni: Edukatore
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

YMER KAMBERI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

GEZIME FAZLIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

SULEJMAN FEJZULLAHU – Anëtar

Profesioni: Teolog
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

SELAMI JAKUPI – Anëtar

Profesioni: Pedagog
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

ADNAN AMETI – Anëtar

Profesioni: Doktor Shkence
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

RAMADAN JAKUPI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Medvegjë
------------------------------------------------------------------------

LATIF KURTISHI – Anëtar

Profesioni: Arsimtar
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

VAID ALIU – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

GANI SOPI – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë