Shukri Ymeri – Kryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Kryetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------


Arbër Pajaziti – Nënkryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Nenkryetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------


Agon Ajeti – Anëtar

Profesioni: Biokimi
Vendi: Preshevë

Anetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Zejni Fejzullahu – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc

Anetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Albiona Ibrahimi Rexhepi – Anëtare

Profesioni: -
Vendi: Preshevë

Anetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Elvere Salihi – Anëtare

Profesioni: -
Vendi: Preshevë
Anetar i organit ekzekutiv te Keshillit Kombetar Shqiptar

Musli Rashiti – Antar

Profesioni: -
Vendi: Preshevë