Statistika dhe Informata


Ne kete rubrike mund te gjeni informata dhe te dhena te ndryshme te shqiptareve ne Serbi, si:

- Informata dhe statistika mbi popullaten shqiptare
- Vendbanimet
- Institucionet dhe organizatat
- Partite politike shqiptare
- Festat zyrtare te shqiptareve

Te cilat mund t'i gjeni ne linqet e paraqitura ne anen e djathte te faqes.