Shukri Ymeri – Kryetar

Profesioni: Profesor
Vendi: Presheve

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------


Ardita Sinani – zv.Kryetare

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------


Albiona Ibrahimi-Rexhepi – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Elvere Salihi – Anëtar

Profesioni: Arsimtare
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Galip Beqiri – Anëtar

Profesioni: Sociolog
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------


Mentor Nuhiu – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Preshevë

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Lulzim Sahiti – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Medvegjë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Ardita Sinani – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Xhemile Aliti – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Adem Hasani – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Bujanoc

Anetare e Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Hamid Fejzullahu – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------

Musli Rashiti – Anëtar

Profesioni: -
Vendi: Preshevë

Anetar i Keshillit Kombetar Shqiptar

------------------------------------------------------------------------