Hana Emërllahu – Kryetare

Profesioni: Mësues
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

Hana Emerllahu – zv.kryetare

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

Bajram Mustafa – Anëtar

Profesioni: Jurist
Vendi: Preshevë
------------------------------------------------------------------------

Vigan Duraku – Anëtar

Profesioni: Profesor
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------

Jetmir Ismaili – Anëtar

Profesioni: Filolog
Vendi: Bujanoc
------------------------------------------------------------------------