Keshilli kombetar i shqiptareve posedon aktet normative, perkatesisht statutin, ligjin dhe disa rregullore tjera, e te cilat jane si ne vijim:

- Ligji per Keshillat Kombetare

- Statuti

- Rregullorja e punes se Kuvendit

- Rregullorja e punes se Ekzekutivit

Raporti mbi zbatimin e Konventes evropiane mbi gjuhet rajonale ose 

minoritare, 03.12.2013

Raporti mbi gjendjen e Bashkësisë Shqiptare në Serbi, shtator 2015

Te cilat mund t'i gjeni ne linqet e paraqitura ne anen e djathte te faqes.

 

Te gjitha dokumentet e shkarkuara jane ne PDF format. Per t'i pare PDF dokumentet, ju duhet te keni kopjen e Adobe® Acrobat Reader. Verzionin falas mund t'a shkarkoni duke klikuar ne ikonen e meposhtme.