Miresevini ne faqen e Keshillit Kombetar Shqiptar

Komiteti Këshillues i Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare të përbërë nga Edita Ziobiene, Marie Hagsgard, Petter Wille, Jean-Etienne Kautzmann vizituan Këshillin Kombëtar Shqiptar

Sot, Komiteti Këshillues i Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare të përbërë nga Edita Ziobiene, Marie Hagsgard, Petter Wille, Jean-Etienne Kautzmann vizituan Këshillin Kombëtar Shqiptar.
Gjatë takimit pjesëtarët e Këshillit të Evropës u njoftuan nga kryetari Ragmi Mustafa dhe bashkëpunëtorët e tij për sfidat dhe çështjet ende të pazgjidhura të të drejtave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës.
Çështje si, pasivizimi i popullsise, mospërfshirja e shqiptarëve nëpër institucionet shtetërore,problemet në arsim si mungesa e librave, mospërfillja e marrëveshjeve të mëhershme në mes të liderëve shqiptar dhe shtetit serb ishin tema të cilat u shtjelluan në këtë takim.

U mbajt mbledhja e radhës së Komisionit për Arsim të Këshillit Kombëtar Shqiptar

U mbajt mbledhja e radhës së Komisionit për Arsim të Këshillit Kombëtar Shqiptar.
Sot u mbajt mbledhja e radhës e Komisionit për Arsim pranë Këshillit Kombëtar Shqiptar, ku u diskutua për problemet dhe vështirësitë e vazhdueshme që po hasen në këtë fushë. Duke filluar prej mungesës së librave, si temë që ende rëndon mësimdhënësit dhe nxënësit e shkollave shqipe.
Këshilli Kombëtar Shqiptar, vazhdimisht po mbanë takime të njëpasnjëshme me diplomat te huaj dhe institucionet përgjegjëse, për shqyrtimin e mundësive që sa më parë të sigurohen tekstet shkollore për nxënësit e shkollave shqipe.
Gjithashtu gjatë takimit u diskutuan edhe temat tjera që kanë të bëjnë me arsimin.

Me shumë

NJOFTIM KKSH KËRKON KUOTA PËR SPECIALIZIM

Këshilli Kombëtar Shqiptar iu ka drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë të Republikës së Kosovës, me kërkesë për kuota në programet e specializimve për mjekësi. Gjithashtu nga Ministri Uran Ismaili është kërkuar që të gjindet një zgjidhje për pajisjen me licenca mjekëve të diplomuar nga Lugina e Preshevës në fakultet e mjekësisë. Momentin kur të marrim përgjigje do ju njoftojmë me kohë. Shërbimi për informim i KKSH-së

Me shumë

GRAFITET SHQIPTAROFOBE NË ZRENJANIN, PRODUKT I SISTEMIT AKTUAL NË SERB

Këshilli Kombëtar Shqiptar shpreh shqetësimin e tij lidhur me rritjen e shqiptarofobisë në Serbi.
Grafitet e fundit në Zrenjanin, “vrit shqiptarët”, janë vetëm tregues të klimës dominuese shoqërore në Serbi kundër pakicave në përgjithësi dhe shqiptarëve në veçanti.
Është reduktim të trajtohen këto grafite si shprehje individuale e urrejtjes. Ato janë produkt i sistemit aktual në Serbi dhe pasojë e diskursit në rritje ksenofob kundër minoriteteve nga politikanët, mediat dhe personalitetet me ndikim publik në Serbi.

Me shumë