ENIC / NARIC Serbi – Fillimi i punës së Qendrës dhe koha e punës e paraparë për kontakte me palë

ENIC / NARIC Serbi – Fillimi i punës së Qendrës dhe koha e punës e paraparë për kontakte me palë
ENIC / NARIC Serbia (Qendra për Informim për njohjen e dokumenteve të huaja të arsimit të lartë dhe njohjes për qëllim të punësimit) është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar i qendrave të informacionit mbi njohjen dhe njohjen e dokumenteve të huaja të arsimit të lartë - Informacione të hollësishme në:
www.enic-naric.net
Shënim: çdo koordinatori nacional ENIC / NARIC informojnë publikun për procedurat e njohjes vetëm për vendin e tyre.
Afati i fundit për fillimin e Qendrës në drejtim të njohjes për qëllime punësimi, është planifikuar për: 1.10.2015.
Njohja me qëllim të edukimit të mëtejshëm do të mbeten nën juridiksionin e institucioneve të pavarura të arsimit të lartë.
Deri më tani, institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Serbisë janë të detyruara të vazhdojnë punën për njohjen e dokumenteve të huaja të arsimit të lartë në të dyja këto qëllime, në përputhje me praktikën e deri tashme.


Koha e konsultimeve telefonike dhe punës me palë ENIC / NARIC Serbisë:
e mërkurë dhe e premte 12:00-14:00