KKSH MBAN SEANCEN E VI‏

Këshilli Kombëtar Shqiptar (KKSH) dje ka mbajtur seancën e VI (gjashtë)  gjatë vitit 2015 në selinë e këtijë instituioni në Bujanoc me fillim në orën 10:00h.
Për këtë seancë të ftuar nga kryetari z. Jonuz Musliu, përveç shqyrtimit dhe aprovimit të procesverbalit nga seanca e V(e pestë) e Këshillit Kombëtar Shqiptar, ka propozuar edhe këto pika për rend dite: 1. Parapërgatitjet për vitin shkollor 2015/2016; 2. Dhënia e Mendimit për përkthimin e dokumentacionit për shkollat fillore dhe të mesme; 3. Shqyrtimi i kërkesave të parashtruara ndaj KKSH si dhe 4. Të ndryshme.
Të gjitha pikat e rendit të ditës janë aprovuar pas shqyrtimit nga anëtarët e KëshillitKombëtarShqiptar.