NJOFTIM‏


Njoftohen të gjithë kandidatët nga Bujanovci dhe Presheva që kanë aplikuar për programin e integruar të studimit në “Mjekësi e përgjithshme” se, në zbatim të Udhëzimit nr. 26, datë 18.08.2015 “Për procedurat e pranimit dhe regjistrimit për kandidatët nga Republika e Kosovës, si dhe kandidatët shqiptarë nga Maqedonia, Mali i Zi, Presheva, Bujanovci dhe Medvegja, në ciklin e parë të studimeve me kohë të plotë, si dhe në programet e integruara të studimeve të ciklit të dytë, në institucionet publike të arsimit të lartë, për vitin akademik 2015 – 2016”, testimi i kandidatëve të përcaktuar në listat e shpallura paraprakisht, do të zhvillohet ditën e mërkurë, datë 14 tetor 2015, ora 14:00 në mjediset e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit.

LISTA E KANDIDATEVE PER TESTIMIT

 Nr.

Emërtimi I IAL

Emër Atësi Mbiemër

Troje

Programi i Studimit

Statusi

 1

Universiteti I Mjekesise Tirane

Azra Nexhmedin Fejzullahu

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

2

Universiteti I Mjekesise Tirane

Xhenis Xhelal Mustafa

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

3

Universiteti I Mjekesise Tirane

Fatlinda Mejdi Shabani

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

4

Universiteti I Mjekesise Tirane

Kreshnik Iljaz Kurteshi

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

5

Universiteti I Mjekesise Tirane

Alejna Gani Rashiti

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

6

Universiteti I Mjekesise Tirane

Bljeta Nijaz Asani

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

7

Universiteti I Mjekesise Tirane

Rinor Ilir Taipi

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim

 

8

Universiteti I Mjekesise Tirane

Zada Ruhan Gjishiti

Bujanovc

Mjekesi e Pergjithshme

Testim